Paul Geleff, 6.1.1842-16.5.1928, dansk socialist. Geleff tog lærereksamen i 1864 og arbejdede som journalist, senere som udgiver af det nationaltsindede dagblad Heimdal. I 1871 tilsluttede han sig den nye socialistiske bevægelse, og med sin lune, men slagfærdige agitation vendt mod borger- og præsteskabet blev han snart bevægelsens ledende agitator. På rejser i provinsen grundlagde han en række filialer af Internationale. Sammen med Louis Pio og Harald Brix blev han den 4.5.1872, natten før Slaget på Fælleden, fængslet og idømt tre års forbedringshus for "Forbrydelser mod den offentlige Myndighed og Orden". I 1875 genoptog Geleff sit virke i arbejderbevægelsen og ved Social-Demokraten. Året efter begyndte han at agitere for udvandring som et middel til mindskelse af arbejdsløsheden. Med rejsen betalt af politiet rejste Geleff selv i marts 1877 sammen med Pio pludselig til USA. Her ernærede han sig bl.a. ved bladvirksomhed, indtil Socialdemokratiet i 1920 muliggjorde hans tilbagevenden til Danmark og efter hjemkomsten udbetalte ham pension resten af hans dage.