Harald Brix, 25.2.1841-28.5.1881, dansk bladudgiver og socialist. Efter deltagelse i krigen 1864 ernærede Brix sig som boghandlerkommis og udgav fra 1869 annoncebladet Dags-Avisen. Her var også hans fætter Louis Pio medarbejder, og da Pio i 1871 grundlagde den socialistiske bevægelse i Danmark, blev Brix udgiver og redaktør af ugebladet Socialisten. Sammen med Pio og Paul Geleff blev han natten mellem den 4. og 5. maj 1872 arresteret og senere dømt for "Forbrydelser mod den offentlige Myndighed og Orden". Han blev løsladt i april 1875 og genoptog sit bladarbejde; fra 1876 tillige som udgiver af det satiriske blad Ravnen. Pga. socialistiske artikler i Ravnen blev Brix atter fængslet i 1876 og idømt fire års forbedringshus. Juleaften 1880 blev han løsladt, helbredsmæssigt svækket. Da den nye ledelse af arbejderbevægelsen nægtede ham brugsretten til Social-Demokraten, grundlagde Brix i februar 1881 Herolden med et radikalt socialistisk, delvis anarkistisk farvet indhold. Han døde i maj samme år efter længere tids sygdom.