Lars Bjørnbak, 1824-1878, dansk skolemand og politiker. Bjørnbak tog lærereksamen i 1843 og blev efter nogle år i Vendsyssel i 1855 lærer i Viby ved Århus. I en serie avisartikler 1854-56 tog han til orde for en forbedret almueskole i forbindelse med statsskolen, og i 1857 oprettede han i Viby en højskole, som i modstrid med de Grundtvig-Koldske skoletanker lagde vægt på oplysning og opdragelse. Bondestandens politiske, kulturelle og sociale højnelse, modstand mod det konservative højre og nedsættelse af militærudgifterne var Bjørnbaks vigtigste politiske mål. Han var modstander af krigen i 1864. Trods flere forsøg fik han aldrig sæde i Folketinget, men han havde stor indflydelse i Østjylland, hvor flere Venstrepolitikere repræsenterede hans synspunkter. I 1866 var Bjørnbak medstifter af Aarhus Amtstidende, og han var bladets eneredaktør til sin død. I 1871 stillede han sig imødekommende over for den nye arbejderbevægelse, men tog dog hurtigt afstand fra den igen. I årtierne efter hans død prægede Bjørnbaks politiske opfattelse Østjylland, hvor der frem til omkring 1900 var et skel mellem de såkaldte "bjørnbakkere" og grundtvigianerne.