Faktaboks

Friedrich Engels
Født
28. november 1820
Død
5. august 1895

Friedrich Engels ca. 1860, efter at han var blevet tvunget til at gå i landflygtighed i England pga. sin deltagelse i de væbnede kampe i Tyskland under revolutionen 1848-49. Billedet viser ham som den succesrige fabrikant, der i lange perioder havde mulighed for at yde økonomisk bistand til Karl Marx og hans familie.

.

Friedrich Engels.

.

Friedrich Engels, 28.11.1820-5.8.1895, tysk socialistisk teoretiker og politiker; fra 1844 i samarbejde med Karl Marx.

Friedrich Engels blev uddannet som forretningsmand i bl.a. sin fars virksomheder i Tyskland og i England. Efter et års frivillig militærtjeneste i Berlin, hvor han tillige fulgte forelæsninger ved universitetet, var han fra 1842-44 og igen fra 1850 beskæftiget ved den tekstilfabrik i Manchester, som hans far var medejer af. Engels blev senere selv medejer og en succesrig fabrikant, men solgte sin andel i 1869, hvorefter han flyttede til London, levede af formuen resten af livet og anvendte hele sin tid på teoretisk og politisk arbejde.

På grundlag af officiel statistik og egne iagttagelser under sit første ophold i Manchester skrev Engels sit første større værk, Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845), der beskriver arbejderklassens elendige leveforhold og kritiserer kapitalismen.

Engels og Marx mødtes i 1844 og indledte et varigt samarbejde. Sammen skrev de bl.a. Die deutsche Ideologie (1845/46; offentliggjort i 1932), hvori de kritiserer idealistiske opfattelser, der ser idéer som det væsentlige, og skitserer deres egen materialistiske historieopfattelse.

I de følgende år skrev Friedrich Engels om konkrete emner som international politik, de nationale bevægelser i Europa, militærstrategi etc., mens Marx primært arbejdede på sit teoretiske hovedværk Das Kapital (bind 1, 1867, da. Kapitalen, 1885).

Efter Marx' død i 1883 udgav Engels bind 2 og 3 i hhv. 1885 og 1894 på grundlag af Marx' efterladte manuskripter. I samme periode skrev Engels selv om historiske, samfundsteoretiske og filosofiske emner i bl.a. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats (1884, da. Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse, 1888), Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie (1888) og Dialektik der Natur (offentliggjort i 1925).

Friedrich Engels kombinerede teoretisk arbejde med praktisk politisk handlen. Mest bemærkelsesværdig er hans deltagelse i de væbnede kampe i Tyskland omkring 1848-revolutionen.

Samtidig påbegyndte han sammen med Marx et langvarigt projekt med at danne en international arbejderorganisation, og i den forbindelse skrev de Manifest der kommunistischen Partei (1848, da. Det kommunistiske Manifest, 1885).

Friedrich Engels var overordentlig engageret i oprettelsen af 1. Internationale. Gennem populære skrifter som Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878), også kaldet "Anti-Dühring" (se Eugen Dühring), og et omarbejdet uddrag heraf, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (1882, da. Socialismens Udvikling fra Utopi til Videnskab, 1885), bidrog Engels væsentligt til udbredelsen af kendskabet til Marx' og sine egne tanker.

Også efter Marx' død fungerede Engels som rådgiver i forbindelse med dannelsen af arbejderpartier i de enkelte lande og havde stor betydning for, at marxismen blev arbejderbevægelsens teoretiske grundlag.

Forholdet mellem Engels' og Marx' bidrag til den marxistiske teori har været omstridt. Selv har de begge ytret, at den anden har ydet det væsentligste bidrag. I Engels' samtid og i årene umiddelbart efter hans død var den mest udbredte opfattelse inden for arbejderbevægelsen, at marxismen var deres fælles produkt.

I eftertiden har der været en tendens til at nedvurdere Engels' bidrag og betragte ham som en andenrangs tænker i forhold til Marx. Især i tiden efter 2. Verdenskrig har Engels ofte været kritiseret for at være mindre dialektisk og mere positivistisk end Marx. I begyndelsen af 1990'erne er der imidlertid en tendens til igen at tildele Engels og Marx hver sin teoretiske profil. Se også Karl Marx og marxisme.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig