Den Polytekniske Læreanstalt, se Danmarks Tekniske Universitet.