John Chr. Jørgensen, John Christian Jørgensen, f. 1944, dansk litteraturforsker, ved Københavns Universitet siden 1969, fra 1975 lektor. Hans særlige interesse viste sig i bl.a. Realisme (1972), Litteraturen og hverdagen (1979) og Den sande kunst (1980) samt i biografien Leif Panduro (1987). Den livligt debatterende og velskrivende litterære medarbejder ved Politiken (1972-96) og Ekstra Bladet (fra 1996) har drevet akademiske studier i litteraturkritik, bl.a. debuten Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse (1971), bøger om kulturanmeldere og -kritikere og især doktordisputatsen Det danske anmelderis historie (1994). De krav, han dér opsummerer for anmelderen: formsans, nyhedssans, formidlingsevne, sammenfatningsevne og gennemslagskraft, svarer godt til hans egen praksis. Han var hovedredaktør af Dansk forfatterleksikon, 1-2 (2001).