Brattahlíð, ('den stejle li'), lokalitet af stor betydning i Østerbygden i vikingetidens og middelalderens norrøne bebyggelse af Grønland. Stedet hedder nu Qassiarsuk og er en fåreholderbygd i Narsaq Kommune ved Tunulliarfik (Skovfjorden) over for flyvepladsen Narsarsuaq. Ifølge den ældste islandske historieskrivning var det den norskfødte islænding Erik den Røde, der omkring 985 tog initiativ til den islandske kolonisation af dele af Vestgrønland, idet han selv bosatte sig på Brattahlíð i Eriksfjord. Nationalmuseet har i 1932 og 1962-65 gennemført arkæologiske undersøgelser på Brattahlíðsletten, hvor der findes ruiner af tre middelalderlige gårdanlæg.