Det norrøne Grønland betegner de ca. 450 år, hvor nordiske bønder-jægere bosatte sig i Grønland. Perioden strækker sig fra slutningen af 900-tallet til første halvdel af 1400-tallet, hvor bebyggelserne antages at være affolket. Dette nordisk landnam var en af vikingetidens sidste migrationer. Islandske beretninger fra middelalderen understøtter, at der i denne periode var islandsk kolonisation af Grønland, og arkæologiske undersøgelser i de sydvestgrønlandske områder bekræfter nordiske bosætninger i områderne omkring Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut og Nuuk. Hele artiklen