Ívar Barðarson, norsk præst fra 1300-t. Barðarson kom i 1341 til Grønland for at tilse kirkens gods, og han foretog en ekspedition til Vesterbygden. Efter at være vendt tilbage til Norge i 1360'erne udfærdigede han en topografisk beskrivelse, hvori alle fjorde og kirker opregnes. Østerbygden omkring det nuværende Qaqortoq (Julianehåb) var bebygget, men da Barðarson kom til Vesterbygden omkring det nuværende Nuuk (Godthåb), fandtes ifølge hans beretning nok kirker og gårde, såvel tamme som vilde dyr, men ikke et menneske, hverken hedensk eller kristent. Skildringen kendes kun i en dansk oversættelse fra 1500-t.