Arnald, ca. 1090-ca. 1160, den første biskop i Grønland. Arnald blev indviet til embedet i 1125 og kom året efter til Grønland, hvor han udvalgte Garðar til bispesæde og der lod bygge en kirke. Han fratrådte embedet i 1152 og var derefter biskop i Hamar i Norge.