Herjolfsnæs, nordbogård i Østerbygden i Grønland. Stedet nævnes i de skriftlige kilder og antages at være identisk med ruinerne i Ikigaat i Nanortalik Kommune. Anlægget omfatter bolig, stald, lade, udhuse, kirke og kirkegård. Der er foretaget arkæologiske udgravninger i flere omgange, bl.a. i 1921 af Poul Nørlund. Udgravningens vigtigste fund var en i europæisk sammenhæng enestående samling af middelalderdragter, der består af kjoler, hætter, hatte og hoser af uld. Kulstof 14-dateringer tyder på, at Herjolfsnæs har været beboet frem til midten af 1400-t.