Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab er et historisk selskab stiftet 1825 med det dobbelte formål at udgive og fortolke den nordiske sagalitteratur og fremme udforskningen af den nordiske oldtid og Nordens ældste historie. Selskabet blev i 1800-tallet et vigtigt forum for den arkæologiske videnskab og havde mange internationale kontakter. Det har bl.a. udgivet de islandske sagaer på islandsk, dansk og latin (1825-46) samt værker om Amerikas, Grønlands og Ruslands ældste historie. Blandt udgivelserne skal nævnes Christian Jürgensen Thomsens Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (1836) og Atlas for nordisk Oldkyndighed (1857) samt Jacob Kornerups Kongehøjene i Jellinge (1875). Selskabets årbøger omfatter Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed (1832-36), Antiquarisk Tidsskrift (1843-63), Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie (1836-65) og Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie (siden 1866). Monografiserien Nordiske Fortidsminder er udgivet siden 1890. Selskabet afholder endvidere foredrag om arkæologiske og historiske emner.