Erik den Røde var en norskfødt viking, Grønlands første nybygger, far til Leif den Lykkelige. Erik var født i Jæren ved Norge, men udvandrede sammen med sin far til Island. Her blev han kendt fredløs efter et drab og brugte derefter tiden til at udforske Grønland. Siden udvandrede han dertil og grundlagde i ca. 985 Østerbygden, idet han slog sig ned på Brattahlið ved Eriksfjorden.