Jæren er et landskab omkring og syd for Stavanger i Sydvestnorge. Det egentlige Jæren, Låg-Jæren, er en stor lavslette, dækket af moræne fra sidste og næstsidste istid. Til trods for en stenet jordbund har området længe været intensivt opdyrket og tætbefolket. Bøndernes store arbejde med at forbedre jorderne ses af slettens mange stendiger. Kysten består dels af strandvolde med rullesten, dels af sandstrande med klitter.