Keramik, genstande formet af finkornede, uorganiske, ikke-metalliske masser, bearbejdet og til slut brændt, således at partiklerne i massen sintrer sammen, evt. smelter delvis (men ikke fuldstændig) sammen. Efter afkøling er dannet en sammenhængende, relativt stærk genstand. I glaskeramik, der bl.a. anvendes til keramiske kogeplader, er der sket en fuldstændig sammensmeltning af partiklerne, se glas. Hele artiklen