Design, formgivning, udformning af industriprodukter, arkitektur, modeller m.m. Ordet vandt udbredelse i renæssancen som betegnelse i kunsten for en tegning, der specifikt tjener som rettesnor for udførelsen af et værk, og for den del af tegningen, som vedrører arrangementet frem for repræsentationen. Endvidere anvendtes det mere bredt som generel betegnelse for en plan eller et skema for noget, der skal udføres. Hele artiklen