Elektriske maskiner, maskiner til omdannelse af elektrisk effekt til mekanisk effekt eller omvendt. Hvis maskinen skaber mekanisk effekt, er der tale om en motor; hvis den producerer elektrisk effekt, er den en generator eller dynamo. Maskiner af denne art har tidligere været næsten enerådende til produktion af elektrisk effekt; siden er der til specielle formål eller på forsøgsbasis taget andre metoder i anvendelse, fx brændselsceller og solceller. Hele artiklen