Et drejefelt er et roterende magnetfelt, som forekommer i vekselstrømsmaskiner. Drejefeltet har en konstant styrke og roterer med konstant vinkelhastighed. I vekselstrømsmotorer frembringer 1- eller 3-faset vekselstrøm i statorviklingerne et drejefelt, som bringer rotoren i omløb, i synkronmotoren med samme omdrejningshastighed som feltet og i asynkronmotoren med en hastighed, der er lidt mindre end feltets, og som varierer med belastningen af motoren. I generatorer sker i princippet den omvendte proces: Et magnetfelt med konstant styrke roteres forbi viklinger, hvori der induceres en elektrisk vekselstrøm, 1- eller 3-faset afhængig af generatorens konstruktion.