Kommutator, (afledt af lat. commutare, se kommutation), sektionsopdelt ring på en jævnstrømsmaskines aksel. Hver rotorvikling er koblet til to diametralt modsatte sektioner, og viklingerne bringes i kontakt med maskinens tilledninger vha. et par slæbesko ("kul") anbragt diametralt modsat i forhold til akslen. Under rotationen vil viklingerne således efter tur blive tilsluttet nettet, og efter en halv omdrejning af akslen vil en vikling derfor få modsat spænding. Da omsætningen mellem elektrisk og mekanisk energi altid er baseret på sammenkædning af bevægelse og feltændring, kan man betragte kommutatoren som en mekanisk ensretter.