Kobling i Elektrisk Sammenhæng

Kobling, i elektrisk sammenhæng, refererer til en afbryder, der enten åbner eller lukker en elektrisk kreds. Koblinger udføres på elektriske anlæg enten ved at aktivere eller deaktivere en afbryder på anlægget eller installationen.

En afbryder bruges til funktionsmæssige opgaver, fx til at opnå en specifik funktion, såsom start eller stop af en motor. En adskiller anvendes til sikkerhedsmæssige opgaver, fx i forbindelse med at ind- eller udkoble et anlæg eller installation, for eksempel ved eftersyn af en eltavle, hvor installationen gøres spændingsløs og udkobles via en adskiller. I nogle tilfælde er afbrydere og adskillere indbygget i samme enhed, og benævnes lastadskillere.

Koblinger i Lavspænding

Kobling kan foregå ved lavspænding (op til 1000 V AC og 1500 V DC) eller ved højspænding, som omfatter spændinger over disse grænser. Før kobling udføres, skal der udarbejdes en koblingsplan. Ved lavspænding vil en sådan plan typisk indebære en grundig overvejelse af, hvad der skal kobles, eventuelt baseret på en tegning eller et kredsskema.

Kobling på Højspænding

Ved højspænding udføres koblinger i samarbejde med en koblingsleder, udpeget af en driftsleder. Koblingslederen vil herefter udpege et arbejdshold, som kan bestå af op til tre personer: en holdleder, en koblingsperson og en sikkerhedsperson, i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1608. Ifølge BEK 1608 skal kommunikationen mellem koblingsledere og holdlederen være kvitterende, hvilket betyder, at man sikrer sig, at beskeder er forstået, ved at gentage beskeden. Koblingsledere sidder på driftscentralen og har det store overblik, mens holdledere og deres hold er ude ved selve højspændingsanlægget.

Eksempel på en Koblingsopgave

Et eksempel på en situation, hvor en distributionstransformer skal efterses og derfor udkobles og gøres spændingsløs, kunne være følgende opgave:

På 400 V-siden: Alle lavspændingsafgange (sikringslastadskillere) åbnes og aflåses.På 10 kV-siden: Adskillere i indsløjfning C04 og C05 åbnes og aflåses herefter. Sikringer i A03 udtages, og adskillere aflåses.

Der åbnes ind til transformeren, hvor der foretages en spændingstest for at kontrollere, at transformeren er spændingsløs. Koblingen afsluttes sikkerhedsmæssigt med arbejdsjord, som under alle forhold beskytter medarbejdere mod restspændinger. Transformeren efterses for dårlige samlinger og eventuelle synlige tegn på overophedning, og huset rengøres. Herefter skal transformeren indkobles igen efter samme princip som ved udkobling. Koblingslederen styrer og godkender alle handlinger.

Eksempel på koblingsopgave og tilhørende kommunikation

Koblingsleder kontakter holdleder og forklarer opgaven. Holdleder meddeler, når man er klar til at koble på højspændingssiden, som skal foregå trinvis, mens der kommunikeres. Arbejdet ledes af holdleder, der leder medarbejderne.

Koblingslederen og holdlederens kommunikation i stikord:

 1. Åbn lavspændingstavlen, og afbryd hovedkniven – kvitterer.
 2. Herefter afbrydes/åbnes alle sikringer til alle relevante afgange, fx sikringsliste 1 og 2 – kvitterer.
 3. Åbn højspændingstavlen.
 4. Udkobl C04, men ikke jord – kvitterer.
 5. Udkobl C05, men ikke jord – kvitterer.
 6. Udkobl A03 og jorden – kvitterer.
 7. Udtage HH-sikringer A03 – kvitterer.
 8. Åbn ind til transformeren og kontroller, at den er spændingsløs med polsøger – kvitterer.
 9. Etabler arbejdsjord – kvitterer.
 10. Iværksæt eftersyn.
 11. Eftersyn har fokus på om samlinger på kobberskinnerne har været varme eller har løse forbindelser.
 12. Rengør huset for støv, fuglerede, spindevæv.
 13. Herefter gentages rækkefølgen baglæns.
 14. Afmonter arbejdsjord – kvitterer.
 15. Ryd transformerrummet og luk ind til transformeren – kvitterer.
 16. Isæt HH-sikringer A03 – kvitterer.
 17. Udkobl jordforbindelse på A03 – kvitterer.
 18. Indkobl afbryderen og slut A03 – kvitterer.
 19. Indkobl C04 – kvitterer.
 20. Indkobl C05 – kvitterer.
 21. Luk højspændingstavlen – kvitterer.
 22. Indkobl hovedkniven i lavspændingstavlen – kvitterer.
 23. Indkobl de sikringsadskillere, som er åbne – kvitterer.
 24. Luk lavspændingstavlen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig