Vendepoler, ekstra polpar i store jævnstrømsmaskiner, som er placeret ud for kommutatorbørsterne. Mekanisk er vendepolerne anbragt på maskinens faststående del ind mod det roterende anker. De er beviklet med et antal vindinger, som omformer det magnetiske felt ved kommutatorbørsterne, så gnistdannelser formindskes. Strømmen i vendepolerne må, for at tilpasse feltet til forholdene, gennemløbes af en strøm, som afhænger af ankerstrømmen.