Dæmpevikling, elektrisk ledende vikling, som anvendes i elektriske motorer. I synkronmotorer lægges dæmpeviklingen i rotoren, hvor den bevirker, at motoren selv kommer op på det synkrone omdrejningstal, dvs. med samme frekvens som vekselstrømmen. Større asynkronmaskiner kan udrustes med en dæmpevikling i serie med en igangsætningsmodstand for at forhindre stærke strømstød under start; under normal drift kortsluttes viklingen.