pornografi

Artikelstart

Pornografi, skrifter, billeder og andet materiale, der søger at virke seksuelt stimulerende. Hvad der virker seksuelt stimulerende, er imidlertid subjektivt og historisk foranderligt. Det er derfor ikke kun fremstillinger med et intenderet pornografisk sigte, der kan virke seksuelt stimulerende, effekten kan også opstå utilsigtet. Fremstillinger uden pornografiske hensigter risikerer derved at blive betragtet som pornografiske pga. deres virkning. Vanskeligheden ved at definere emnet medfører en usikkerhed om, hvor grænsen mellem det pornografiske og det ikke-pornografiske går. Der skelnes dog normalt mellem hård og blød pornografi, hvor grænsen især går ved skildringer af penetration, såsom det mandlige kønsorgans indtrængen.

Faktaboks

Etymologi
Ordet pornografi kommer af gr. porne 'skøge' og -grafi.

Den moderne vestlige pornografi adskiller sig fra andre seksuelle fremstillinger ved sin målrettede og koncentrerede henvendelse til det seksuelle instinkt, sin strengt kommercielle karakter og sin næsten entydige målretning mod den mandlige forbruger. I pornografien er seksualiteten oftest det enerådende motiv, hvorfor det forekommer løsrevet fra andre aspekter af virkeligheden. Såvel den litterære som den visuelle pornografi rendyrker en fascination af den nøgne krop, ikke mindst kønsorganerne, gennem en ekstrem fokusering på anatomiske detaljer. Disse detaljer beskrives med stor nøjagtighed og realisme i pornografien. Til gengæld modsvares denne realisme af en manglende realitetssans i beskrivelsen af de omstændigheder, seksualiteten udfolder sig under.

I pornografien er de seksuelle relationer hverken underlagt de normer, som behersker virkelighedens sociale omgang, eller de lovmæssigheder, som begrænser virkelighedens fysiske udfoldelser. Pornografiens seksuelle situationer er oftest psykologisk umotiverede, udføres med en fysisk ubesværethed og er uden konsekvenser af nogen art for de involverede. De udpenslede detaljers realisme frembringer i samspil med de beskrevne situationers fantastiske karakter et univers af rendyrket, "forstørret" seksuel nydelse og en seksuel overflod, som er karakteristisk for pornografien. Den amerikanske litterat Steven Marcus (f. 1928) har hæftet betegnelsen pornotopia på pornografiens endimensionale univers.

Samfundsudviklingen

I Danmark har den kulturelle vurdering af pornografien ændret sig gennem tiderne. Det afspejler sig bl.a. i den strafferetlige behandling af emnet. Så tidligt som i 1799 finder man i en forordning om trykkefrihed en bestemmelse om straf for udgivelse af noget trykt skrift, "hvorved Sædelighed og Blufærdighed krænkes"... Læs videre om pornografi gennem tiderne.

Strafferet

Salg af utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år er strafbart efter Straffeloven § 234. Salg, fremstilling og udbredelse af utugtige fotografier, film e.l. af børn kan straffes efter Straffeloven § 235. Endvidere er det strafbart at besidde fotografier, film e.l. af børn, som har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje ... Læs mere om pornografi og strafferet.

Børnepornografi

Udbredelsen af børnepornografi er eskaleret markant efter fremkomsten af Internettet i midten af 1990'erne, der muliggør effektiv, anonym og hurtig distribution af denne type billeder. Såvel produktion og distribution som besiddelse af pornografiske fotografier af børn er ulovlig i Danmark ... Læs videre om børnepornografi.

Pornofilm

Pornofilm fremstilles ofte som en mere eller mindre suspekt undergrundsgenre, men er kvantitativt den største af alle filmgenrer, forbruges af alle slags mennesker og repræsenterer en solid indtægt for anerkendte firmaer verden over. Store dele af film- og telebranchen nyder godt af produktion og distribution af porno, fx via kopiering af dvder eller salg af internetforbindelser ... Læs videre om pornografi på film.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig