Den personlige udsættelse for luftforurening kaldes også for eksponeringen til luftforurening. I studier, hvor man kobler forekomst af sygdom og sygelighed til luftforurening, er det almindeligt at anvende målte eller beregnede koncentrationer af forurening i eller i nærheden af bopælen som udtryk for den personlige forureningsudsættelse.

Faktaboks

Også kendt som

Den personlig udsættelse for forurening kaldes ofte for eksponeringen

Forskellig udsættelse i forskellige mikromiljøer

I den virkelige verden færdes man i løbet af dagen i en lang række forskellige mikromiljøer, og ofte har disse forskellige mikromiljøer meget forskellige forureningsniveauer. Mikromiljøerne kan fx være hjemmet, et transportmiddel, en arbejdsplads, en institution, et butiksmiljø, en idrætsplads og meget andet; mikromiljøer er med andre ord steder, hvor man færdes i dagligdagen.

Den største forureningsudsættelse vil tit være under transporten mellem hjem og arbejde/studiested/institution, hvor man færdes i trafikerede gader, men valget af transportmiddel kan også have stor betydning for, hvor stor en koncentration af forurening man udsættes for.

Opholder os mest i indemiljøet

En særlig faktor i forhold til den personlige udsættelse for forurening er det faktum, at vi opholder os ca. 90 % af tiden indendørs. Dette er årsagen til, at man ofte anvender koncentrationen i by-baggrund og ikke koncentrationen ved gadedør, som udtryk for den personlige udsættelse for luftforurening. Her er det værd at bemærke, at ventilationen af bygninger normalt foretages fra bygningens bagside eller fra indsug i tagniveau. Derfor vil koncentrationen i by-baggrund være et bedre udtryk for påvirkningen af indemiljøet end koncentrationen ved fx gadedør. Man skal i denne forbindelse også være opmærksom på, at nogle forureninger kun i meget begrænset omfang kommer ind i bygningen. Det gælder fx de ultrafine partikler, som meget hurtigt sætter sig på tilgængelige overflader, bl.a. på indersiden af ventilationsrør. Tilsvarende vil grove partikler også kun i begrænset omfang blive transporteret gennem ventilationen.

Bestemmelse af personlig udsættelse

Den personlige udsættelse for luftforurening kan bestemmes ved målinger eller beregninger. Det mest almindelige er at antage, at målinger af forurening fra faste målestationer i eksisterende overvågningsprogrammer er et brugbart udtryk for den lokale befolknings udsættelse for forurening i fx et helt byområde. I den forbindelse er det for befolkningen i byerne almindeligt at anvende målinger i by-baggrund, fordi dette niveau er tættere på indemiljøet, hvor vi befinder os mest.

Mere præcist kan bestemmelsen af den personlig udsættelse for forurening gøres ved at gennemføre personbårne målinger på enkeltpersoner. Dette lader sig typisk kun gøre for mindre grupper af mennesker, da disse målinger er ressourcekrævende (det vil sige, at det kræver tid og udstyr, og at det derfor hurtigt bliver dyrt at gennemføre). Alternativt kan udsættelsen for forurening beregnes med luftforureningsmodeller. Her skal man være opmærksom på, at målinger ikke nødvendigvis er tættere på den virkelige forureningsudsættelse end modelberegninger. Det afhænger af studiedesign, udstyr og værktøjer til bestemmelsen af den personlige udsættelse.

I tabellen herunder er der vist en række metoder til vurdering af den personlige udsættelse for luftforurening.

Metode Forklaring
Kategorisk klassifikation En gruppe mennesker inddeles efter høj, middel eller lav udsættelse for luftforurening på baggrund af registreringer af, hvor de har befundet sig igennem en periode. Det kan være ud fra bagbogsnoter, spørgeskema på telefon, GPS-data osv.
Anvendelse af biomarkører Målinger af forurening, nedbrydningsprodukter af forurening, eller reaktioner i kroppen. Disse målinger anvendes så til at vurdere, hvad personerne har været udsat for af luftforurening.
Analyser af målinger fra overvågningsnet Målinger fra for eksempel nærmeste målestation antages at være udtryk for, hvad beboere i nærområdet er udsat for af luftforurening.
Peronbårne målinger Deltagerne i studiet bærer måleudstyr i en periode og disse målinger giver et direkte udtryk for udsættelsen for luftforurening.
Modeller til beregning af for udsættelse luftforurening Modeller anvendes til at beregne forurening enten langs en rute eller på steder, hvor folk har befundet sig, eller ved deres bopæl. Disse beregninger anvendes herefter som udtryk for, hvad personerne har været udsat for af luftforurening.

Læs mere i Den Store Danske:

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig