Vi møder luftbårne partikler overalt i vores omgivelser, men disse luftbårne partikler er meget forskellige i form, størrelse og sammensætning, og de har derfor meget forskellige effekter på vores sundhed, omgivende natur og klima.

Partikler kan være direkte udledte – det man kalder primære partikler – eller de kan være dannet ved processer i atmosfæren – det man kalder sekundære partikler. Under transporten ændrer partiklerne ofte både størrelse og form, inden de afsættes på overflader (se meteorologi, spredning og transport).

Effekter på sundhed

Effekterne afhænger fuldstændig af partiklernes størrelse, form og sammensætning (se partikler: størrelse, form og sammensætning). Størrelsen er bl.a. afgørende for, om partiklerne kan indåndes og trænge ned i luftvejene, hvor de kan have effekter på helbredet. De mindste (fine og ultrafine) partikler kan trænge helt ud i lungernes yderste forgreninger, hvor de kan overføres til blodbanen. Alene tilstedeværelsen af små partikler dybt nede i luftvejene kan medføre helbredsmæssige effekter, men også partiklernes form og sammensætning kan have betydning. Se mere om dette emne i artiklen om helbredseffekter af luftforurening.

Transport gennem atmosfæren

Vestforbrændingen
Ind til for få år siden blev stort set alt husholdsaffald brændt i affaldsforbrændingsanlæg. I dag er det en stadig stigende andel, som sorteres og genanvendes. Affaldsforbrænding har været en vigtig kilde til en række luftbårne forureninger, som for eksempel dioxiner. Bedre rensning har reduceret både udledningerne af sådanne stoffer og udledningerne af partikler. Fotoet viser Vestforbrændingen ved København.
Vestforbrændingen

Partiklernes størrelse er imidlertid også afgørende for, hvor længe de kan bæres af luftens bevægelser, og dermed også for, hvor langt de kan transporteres gennem atmosfæren. Denne transport kan variere fra få meter til flere tusinde kilometer. De partikler, som transporteres længst gennem atmosfæren, er partikler i den størrelsesfraktion, som kaldes fine partikler (ofte betegnet som PM2,5); det vil sige partikler med en diameter under 2,5 mikrometer. Både fine og grove partikler fjernes normalt hurtigt fra atmosfæren. De ultrafine partikler med en diameter under 0,1 mikrometer har en tendens til at sætte sig på overflader af bl.a. andre partikler, og de grove partikler med en diameter mellem 2,5 og 10 mikrometer samt de helt grove partikler med en diameter over 10 mikrometer er så tunge, at de pga. tyngdekraften typisk hurtigt vil afsættes på overflader (se i øvrigt beskrivelsen i partikler: form, størrelse og sammensætning).

Bærere af kemiske forbindelser

Hvor langt partiklerne transporteres, har stor betydning for deres effekter på naturen. Det skyldes, at partikler kan være bærere af mange forskellige forbindelser, bl.a. miljøfremmede stoffer. En række miljøfremmede stoffer transporteres over meget store afstande. Det gælder fx PFAS-forbindelser og dioxin, som man finder langt fra kilder i bl.a. den arktiske natur i Grønland. Overfladens beskaffenhed og sammensætning har stor betydning for hvilke forbindelser der optages af partiklerne. Blandt andet spiller det en stor rolle om partiklen har en våd overflade, da et optag af en gas i så tilfælde vil afhænge af om gassen er vandopløselig.

Effekter på naturen

Disse forbindelser kan derfor afsættes sammen med partiklerne og have negative effekter på naturen, der hvor de afsættes. Miljøfremmede stoffer kan have en giftvirkning på natur og planter. Tilførsel af store mængder næringsstoffer kan på den anden side fremme hurtigt voksende plantearter, som derved kan blive helt dominerende og føre til lavere artsdiversitet i den lokale natur. Derfor er der for den mest følsomme natur fastlagt en række tålegrænser for kvælstoftilførsel. Her spiller spiller afsætningen af langtransporteret partikelbåret nitrat og ammonium en vigtig rolle for kvælstofbelastningen (se beskrivelsen af meteorologi, spredning og transport og beskrivelsen af by og land, lokal og langtransporteret).

Effekter på klimaet

Kemiske stoffer med lysabsorberende eller –reflekterende egenskaber påvirker også strålingsbalancen. Vanddamp kan afsættes på overfladen af partikler, der derved vokser og kan medvirke til dannelsen af skyer, som igen påvirker strålingsbalancen (se drivhuseffekten); afhængig af hvor højt de ligger i atmosfæren, kan de medvirke til både opvarmning og afkøling af atmosfæren. Samtidig kan skyer føre til nedbør i form af regn, sne, hagl eller slud. Derfor har antallet af luftbårne partikler i atmosfæren også stor betydning for klimaet.

Lære mere i Den Store Danske:

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig