Ozon er en kemisk forbindelse, der optræder som gas i atmosfæren og består af tre iltatomer (O3). Ozon dannes i kemiske reaktioner ved stærkt lys. I indeklimaet kan ozon dannes ved brug af fotokopimaskiner og laserprintere (derfor er disse i dag udstyret med filtre til at fjerne ozon), og i udemiljøet kan ozon dannes i forbindelse med lynnedslag. Disse kilder – maskiner i indendørsmiljøet og lynnedslag – er imidlertid små, og ozon dannes helt overvejende ved kemiske reaktioner i atmosfæren, som er knyttet til stærkt sollys.

Den gode og den dårlige

Inden for luftforureningskemi taler man ofte om den ”gode” og den ”dårlige” ozon. Den gode ozon finder man i ozonlaget, der befinder sig højt i atmosfæren (ca. 25 km’s højde) i det lag, som kaldes stratosfæren. Den dårlige ozon befinder sig i troposfæren i den nederste del af atmosfæren, og den har negative effekter på sundhed, miljø, landbrugsafgrøder og visse materialer. Desuden medvirker denne ozon til en øget drivhuseffekt.

Den gode ozon

Ozonlaget optager en stor del af solens skadelige ultraviolette stråling. Derved forhindres den ultraviolette stråling i at nå ned til de nederste dele af atmosfæren, hvor den kan give skader på planter, dyr og mennesker. Ozon i stratosfæren beskytter således livet på jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra solen.

Ozonlaget dannes i en kæde af fire kemiske reaktioner. Denne kæde af reaktioner kaldes for Chapman-mekanismen, og kæden af reaktioner igangsættes af solens ultraviolette stråling. Chapman-mekanismen er opkaldt efter geofysikeren og matematikeren Sydney Chapman (1888-1970), som i 1930’erne netop beskrev denne kæde af kemiske reaktioner, som fører til dannelsen af ozonlaget. I 1980’erne målte man store fald i ozonkoncentrationen i ozonlaget. Det viste sig at være en følge af bl.a. udledninger CFC-gasser, som medfører nedbrydning af ozon i stratosfæren. Denne opdagelse førte til regulering af brugen af disse gasser.

Den dårlige ozon

Den dårlige ozon, er den ozon, som man finder i troposfæren i den nederste del af atmosfæren. Dannelsen sker i fotokemiske reaktioner, hvilket vil sige reaktioner drevet af solindstråling. Reaktionerne involverer især kvælstofoxider og kulbrinter, som i sollys kan fører til opbygning af forhøjede ozon koncentrationer.

I Danmark er solindstrålingen relativt begrænset, og selv om ozon dannes i atmosfæren over Danmark, så fører denne dannelse normalt kun til forholdsvis begrænsede koncentrationer. Episoder med forhøjede koncentrationer af ozon i Danmark er derfor hovedsagelig resultatet af transport af forurening fra den nordlige del af det europæiske kontinent, og forekommer kun sjældent.

Ozon er en vigtig komponent i fotokemisk smog i storbyer placeret i solrigt klima – det klassiske eksempel er Los Angeles. I nordeuropæiske byer som fx de danske byer vil koncentrationerne af ozon almindeligvis være lave, fordi ozon forbruges i kemiske reaktioner med lokale udslip af kvælstofoxider fra især trafikken. Høje koncentrationer af ozon i byområder ser man således kun i byer, som ligger i områder med stærk solindstråling. Her fører solindstrålingen til opbygning af høje niveauer af fotokemisk smog, som bl.a. kan omfatte høje koncentrationer af ozon.

Målinger i udemiljøet

Koncentrationen af ozon i udemiljøet måles ved at sende udeluft ind i et kammer og derefter belyse kammeret med ultraviolet (UV) lys. Koncentrationen bestemmes herefter ved at måle, hvor meget der absorberes (optages) af ozonen i kammeret.

Effekter på sundhed og natur

Efter partikler og kvælstofdioxid regnes ozon for den mest sundhedsskadelige luftforureningskomponent i udendørsmiljøet. Samtidig kan ozon afsættes til planter bl.a. gennem optag gennem planternes spalteåbning (stomata). Optaget af ozon gennem planternes spalteåbninger kan give skader på beplantningen. En række planter udsender terpener, bl.a. som en beskyttelse mod skadedyr. Terpener beskytter imidlertid også planterne ved at nedbryde ozon i nærområdet omkring planterne, og dermed beskytter planterne mod de skadelige virkninger af ozon. Et eksempel på disse skader finder man i beregninger foretaget i bl.a. USA, hvor man har vist, at ozon-stres medfører væsentlige tab i landets landbrugsafgrøder.

EU har fastsat grænseværdier for ozon i forhold til beskyttelse af både natur og mennesker. Grænseværdierne til beskyttelse af naturen overskrides almindeligvis ikke i Danmark, mens de i forhold til sundhed ind i mellem overskrides i sommermånederne. Grænseværdierne for sundhed overskrides typisk med et par års mellemrum, men en kommende skærpelse af EU’s grænseværdier vil betyde hyppigere overskridelser i de kommende år.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig