Functional food, (eng. funktionel føde), betegnelse for fødevarer, som er tilsat stoffer, der skal kunne forebygge en række sygdomme (fx hjerte- og karlidelser).