Fødevarevidenskab er de videnskabelige discipliner, der beskæftiger sig med fødevarernes egenskaber, herunder deres ernæringsmæssige og sensoriske kvaliteter, fødevarernes forarbejdning, konservering, opbevaring og beskyttelse mod fordærv.Fødevarevidenskab opdeles traditionelt i fødevaremikrobiologi herunder fermentering, fødevarekemi og -fysik, fødevareteknologi og sensorik. Hele artiklen

Ny artikel