Pentoser og hexoser kan ringslutte med sig selv som her vist for glukose. Dermed dannes to nye former af molekylet, som betegnes α og β. De to ringsluttede former kan omdannes til hinanden, men når de indbygges i andre molekyler, bindes ringstrukturen i enten α- eller β-form. Disaccharidet sucrose er opbygget af to sukkerenheder, en α-D-glukose og en β-D-fruktose. Sucrose er et vigtigt lager- og transportstof i planter.

.

Kulhydrater er en gruppe af organiske stoffer, der både omfatter simple sukkerarter (mono- og disaccharider) og komplekse polysaccharider, der er polymerer af de simple sukkerarter. Kulhydrater udgør størsteparten af alt organisk materiale på Jorden med cellulose som det almindeligste stof.

Faktaboks

Også kendt som

carbohydrater, saccharider

Funktion og anvendelse

Monosaccharider (øverst) opdeles i to typer, aldoser og ketoser, som har hhv. en aldehyd- og en ketongruppe (angivet med rødt). Alle monosacchariderne findes i to former, som benævnes D og L. Hos D-formerne sidder OH-gruppen i de viste strukturer til højre på det næstsidste kulstofatom, mens den hos L-formerne sidder til venstre (angivet med grønt). D-glyceraldehyd og L-glyceraldehyd er således spejlbilleder af hinanden. Det er normalt D-formerne, som findes i naturen.

.

Foruden at fungere som styrkevæv i planter og insekter (kitin) har kulhydrater vigtige funktioner som vandopløselige bærere af ellers uopløselige organiske forbindelser i form af glykosider. Kulhydrater har også væsentlige biologiske funktioner som receptorer og informationsbærere på celle- og vævsoverflader, ligesom bakteriepolysaccharider anvendes medicinsk som vacciner og til plasmaerstatning. Kemisk omdannede kulhydrater anvendes som blødgørere i plastindustrien og som overfladeaktive stoffer. Andre kulhydrater er som hyaluronsyre gelbindende og optager store mængder vand og finder anvendelse inden for øjenkirurgi. Yderligere fungerer polysaccharider ved næringsoplagring med mulighed for hurtig mobilisering af monosaccharider.

Strukturkemi

Kulhydrater er polyhydroxyforbindelser, der tillige indeholder carbonylgrupper. Deres almindelige sumformel, Cn(H2O)m, førte tidligere til det forkerte udsagn, at de var "hydrater af kulstof".

De simple kulhydrater benævnes efter antallet af carbonatomer som pentoser (fem carbonatomer, fx arabinose og ribose), hexoser (seks carbonatomer, fx glukose og fruktose), heptoser (syv carbonatomer) osv., og de kan yderligere benævnes aldoser eller ketoser afhængigt af, om de er hhv. polyhydroxyaldehyder eller polyhydroxyketoner. De simple aldoser og ketoser eksisterer som oftest i ringformede strukturer kaldet halvacetaler, som gennem oxygenbroer (glykosidbindinger) kan danne polymerer. Disse benævnes efter antallet af enheder i molekylet monosaccharider, disaccharider og polysaccharider. Er der fire eller flere (men dog et begrænset antal) enheder i molekylet, anvendes betegnelsen oligosaccharider.

Antallet af stereoisomerer (se isomeri) er stort. Således eksisterer en aldohexose i 16 mulige, rumligt forskellige former, og som halvacetal fordobles antallet af isomerer. De simple kulhydrater bærer alle et navn, hvortil er knyttet et L eller D (fx D-glukose), som angiver, at de strukturmæssigt er i familie med enten D-eller L-glyceraldehyd.

Læs mere Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig