Afsked med Venus.
Billeder taget fra rumsonden Messenger, da den i 2007 lagde planeten Venus bag sig.
Af /Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington.
Licens: CC BY NC 4.0

Venus er den næstinderste planet i Solsystemet og Jordens naboplanet. Den har været kendt siden oldtiden. Set fra Jorden kan den maksimalt stå 48° fra Solen på himlen, og den er derfor kun synlig om morgenen (hvor den kaldes Morgenstjernen) eller om aftenen (Aftenstjernen).

Faktaboks

Etymologi
Planeten er opkaldt efter gudinden Venus.

Når Venus lyser stærkest, har den størrelsesklassen −4,7 og er dermed klarere end alle andre planeter og stjerner. Kun Solen og Månen lyser klarere på himlen. Lysstyrken skyldes dels planetens nærhed til Jorden, dels at dens skydække reflekterer sollyset godt. I en kikkert kan man se, at Venus har faser ligesom Månen. Når Venus er tættest på Jorden, er afstanden kun omkring 40 millioner km.

Venus har en meget varm overflade med temperaturer lidt under 500 oC. Atmosfæren er meget tæt, næsten 100 gange Jordens atmosfære. Et tæt skydække skjuler overfladen. Venus er et drivhus, der er løbet løbsk. Disse forhold vil blive beskrevet nærmere senere i denne artikel.

Venuspassager

Venuspassage
Venuspassage den 6. juni 2012; planeten Venus ses som en lille sort plet, der passerer den gødende solskive.
Af /NASA.

Venuspassager forekommer, når Venus set fra Jorden passerer hen foran Solen og ses som en mørk plet på solskiven. Passagerne forekommer altid i par med otte års mellemrum i dagene omkring 7. juni eller 8. december. Intervallet mellem parrene er skiftevis 1051/2 og 1211/2 år.

Fænomenet blev forudsagt af Johannes Kepler, som dog ikke selv så det. Første observation af en Venus-passage var af den engelske amatørastronom Jeremiah Horrocks (1617/19-1641). Venuspassagen optrådte den 4. december 1639 (24/11 efter den julianske kalender).

Siden har der været Venuspassager i 1761 og 1769 samt i 1874 og 1882. Det seneste passagepar fandt sted den 8. juni 2004 og den 6. juni 2012. Det næstkommende passagepar vil optræde den 11. december 2117 og den 8. december 2125.

Retrograd rotation

På endnu et punkt skiller Venus sig ud fra de andre planeter – den roterer den gale vej. Alle planeter går den samme vej rundt om Solen, samme vej som Solen roterer. Deres rotation går også samme vej, det vi kalder prograd rotation.

Venus roterer den modsatte vej, det vi kalder retrograd rotation. Rotationen er meget langsom, én rotation på 243 dage. Da Venus går én gang rundt om Solen på 225 dage, er et år på Venus kortere end en dag på Venus.

Udforskningen af Venus

Vulkanen Idunn Mons
Visualisering af vulkanen Idunn Mons skabt ud fra data indsamlet af den europæiske rumsonde Venus Express.
Af /NASA/JPL-Caltech/ESA.
Licens: CC BY NC 4.0

Venus er sammen med Mars de to planeter, vi har besøgt flest gange: 44 gange har man sendt sonder mod Venus, 26 gange er det lykkedes. De mest betydningsfulde har været en sovjettisk serie på 13 Venera-sonder og to Vega-sonder, de amerikanske to Pioneer-sonder og Magellan-sonden, den europæiske sonde Venus Express og den japanske sonde Akatsuki.

Størrelse og sammensætning

Venus ligner Jorden så meget, at den ofte betegnes som Jordens tvilling. Den er lidt mindre end Jorden. Radius er 95 % af Jordens radius, massen er 82 % af Jordens og massetætheden er 5,24 g/cm3, hvor Jorden er 5,5 g/cm3.

Man regner med, at Venus er dannet af materialer, der ligner de, der dannede Jorden, så man forventer, at Venus indre minder om Jordens. En fast skorpe på 30 kilometer, muligvis mere, derunder en flydende kappe og inderst en fast kerne bestående hovedsagelig af jern og nikkel.

Kerne og magnetfelt

Skematisk oversigt over Venus' indre. Lithosfæren, den stive overfladeskal, er for tynd til at kunne ses på denne skala.

.

Kernens radius er halvdelen af Venus radius. Den ydre del af kernen er muligvis flydende, det afhænger af, hvor meget svovl der indgår i kernematerialet.

Man ville derfor forvente, at Venus havde et magnetfelt, der mindede om Jordens. Det er imidlertid ikke tilfældet; Venus har intet magnetfelt. Venus har en magnetosfære omkring planeten, men den er dannet af solvindens påvirkning.

Har Venus tidligere haft et magnetfelt?

Det store spørgsmål er derfor: Har Venus tidligere haft et magnetfelt og hvornår og hvorfor forsvandt det? Det er dog ikke nemt at finde ud af. På andre planeter bliver spor af tidligere magnetfelter "indfrosset" i mineraler på overfladen. På Venus er temperaturerne så høje, at de overstiger Curiepunktet for de fleste magnetiske materialer. Curiepunktet er den temperatur, hvor magnetiske materialer mister deres magnetisering. Der er derfor ikke spor af tidligere magnetfelter på Venus.

Der er fremsat mange forklaringer på det manglende magnet felt: Hele kernen er fast eller den er for varm eller Venus roterer for langsomt til at skabe et magnetfelt. Det sidste lyder ikke umiddelbart plausibelt, da Merkur også roterer langsomt og har et magnetfelt.

Venus' egenskaber

Egenskab
middelafstand til Solen 0,723 au
omløbstid 0,61518 år
banens hældning 3,39°
banens excentricitet 0,007
rotationsperiode 243,02 dage
antal måner 0
aksehældning 177,4°
radius ved ækvator 6052 km
fladtrykthed 0
masse 4,865·1024 kg
middeldensitet 5,20 g/cm3
tyngdeacceleration ved ækvator 8,87 m/s2
undvigelseshastighed ved ækvator 10,4 km/s
magnetisk moment <3·1019 Am2
magnetisk feltstyrke ved overfladen <2 nT
magnetisk aksehældning ?

Overfladen af Venus

Venus er fuldstændig dækket af skyer, men med radar har man kunnet kortlægge planetens overflade. Billedet er fremstillet på grundlag af data fra rumsonden Magellan og viser den vestlige halvkugle af Venus. Farverne er kunstige, men baserer sig på fotografier, som de sovjetiske Venera-sonder har sendt tilbage fra overfladen.

.

Da Venus ligger skjult under et tæt skylag, kan overfladen ikke observeres visuelt. Den blev derfor kortlagt af Magellan-sonden ved hjælp af SAR-radar (Synthetic Aperture Radar). Venus overflade er meget ens over det meste af planeten, let kuperede lavlandssletter med nogle få højlande. Der er to dominerende kontinentlignende højlande, kaldet Ishtar Terra og Aphrodite Terra. Derudover tre mindre højlande Alpha Regio, Beta Regio og Atla Regio.

Den største bjergkæde på Venus er Ishtars Maxwellbjerge, som hæver sig 11 km over det omgivende land. Næsthøjest med 8 km er Maat Mons en stor vulkan i Atla Regio.

Næsten alle strukturer på overfladen af Venus falder i tre kategorier:

  1. Vulkansk aktivitet
  2. Tektonisk aktivitet
  3. Nedslagskratere

Vulkansk aktivitet

Vulkansk aktivitet er den dominerende kraft, der har formet overladen af Venus. Lavlandssletterne er dannet af udflydende lava, og der er 168 store skjoldvulkaner spredt ud over Venus.

Analyse af data fra Magellan identificerede mere end 1600 strukturer af vulkansk oprindelse. Blandt dem store dale flere hundrede kilometer lange skabt af særligt letflydende lava. De største flodlejelignende dale er sammenlignelige med Valles Marineris på Mars, altså mindst en faktor 10 større end Grand Canyon på Jorden.

Observationer fra Venus Express har påvist, at der stadig er aktive vulkaner på Venus.

Tektonisk aktivitet

Der er mange tegn på tektonisk aktivitet på overfladen. Der er dale, hvor dele af skorpen går fra hinanden på samme måde som den Østafrikanske Rift Valley. Nogle steder er skorpen krakeleret på grund af tryk fra underliggende opstigende lava. Andre steder er overfladen sprækket som følge af mange bevægelser i skorpen.

Man har ikke fundet sikre spor på pladetektonik, på samme måde som vi ser det på Jorden i form af højderygge i oceanerne. Man regner med, at pladetektonikken på Jorden afhænger af forekomsten af vand, der kan smøre pladernes bevægelse i forhold til hinanden. Vand mangler på Venus, der er ingen søer, ingen floder og intet ocean. Den smule vand, der findes på Venus, er oppe i atmosfæren.

Manglen på vand resulterer i en stivere skorpe, en skorpe, der muligvis er tykkere end de anslåede 30 kilometer. De fleste forskere regner derfor med, at der ikke er pladetektonik på Venus.

Nedslagskratere

Man har fundet næsten tusind nedslagskratere på Venus. De er alle større end en kilometer i diameter, da det kræver projektiler af en hvis størrelse at trænge igennem den tætte atmosfære. De største kratere er op imod 300 km i diameter. Alle kraterne har et friskt ungt udseende, de har ikke været udsat for erosion på samme måde som kratere på Jorden. Antallet af kratere per arealenhed er næsten ens over hele overfladen.

Selvom 1000 kratere lyder af meget, så er det langt færre, end man finder på Merkur, Månen og Mars. Da man regner med, at alle de terrestriske planeter har været udsat for nogenlunde den samme intensitet i bombardementet af kometer og meteoroider, så mangler der noget. En del af manglen kan forklares af den tætte atmosfære, men noget må skyldes, at overfladen ikke har været bombarderet i lige så lang tid som de andre kloder. Venus har en ung overflade.

Meget tyder på, at en voldsom vulkansk episode har gendannet hele overfladen for mellem 500 og 600 millioner år siden. Derved har vi mistet al information om Venus' tidlige historie. Den voldsomme begivenhed kunne skyldes, at vandet forsvandt fra overfladen. Skorpen blev derfor stivere, og den vulkanske aktivitet kraftigere for at kunne gennembryde overfladen.

Atmosfæren på Venus

Skematisk fremstilling af processerne i Venus' atmosfære. De feedback-mekanismer, der stabiliserer atmosfæreforholdene på Jorden, mangler på Venus, hvilket har gjort forholdene i atmosfæren ekstreme med højt tryk, meget høje temperaturer og skyer af svovlsyre (H2SO4). Kuldioxid (CO2), der frigives til atmosfæren fra vulkansk aktivitet, forbliver i atmosfæren, hvilket har givet en løbsk drivhuseffekt. Derimod forsvinder vandet (H2O), når molekylerne nedbrydes af UV-stråling. Manglen på vand kan være en grund til, at Venus ikke har pladetektonik. Ill.: Martin Basset efter Moore, Bullock, Grinspoon, Emmart mfl.

.

Venus har en meget tæt atmosfære, der hovedsagelig består af 96 % kuldioxid og 3,5 % kvælstof. Desuden er der mindre bidrag fra argon, vanddamp, svovldioxid og kulilte. Trykket på overfladen er 92 atmosfærer (93 bar) og middeltemperaturen er 457 oC.

Kvælstof og kuldioxid

På trods af den lille procentdel er mængden af kvælstof fire gange større end i Jordens atmosfære, hvor kvælstof udgør 77 %. Derimod er mængden af kuldioxid sammenlignelig på de to planeter. Den afgørende forskel ligger i, hvor kuldioxiden er placeret. På Venus er alt i atmosfæren, på Jorden er næsten alt placeret på overfladen i kalkaflejringer og opløst i havet. Den mulighed forsvandt, da vandet fordampede fra overfladen af Venus.

Tryk og temperatur

Sammenligner man temperaturen ved et tryk på 1 bar i de to atmosfærer, så er de nogenlunde ens, omkring 20 oC på Jorden og omkring 50 oC på Venus. Forskellen ligger i, at 1 bar er trykket på Jordens overflade, mens det er trykket i 50 kilometers højde på Venus. Ved de større tryk der er længere nede i atmosfæren stiger temperaturen 10 grader for hver kilometer vi bevæger os nedad. Det samme gør sig gældende, når man går ned ad et bjerg på Jorden. Den væsentligste årsag til den høje temperatur på overfladen af Venus er den tykke dyne, som atmosfæren udgør.

Målinger har vist, at overfladen af Venus modtager mindre energi fra Solen end Jordens overflade gør. Det skyldes, at selv om der falder dobbelt så meget sollys på Venus som på Jorden, bliver det meste reflekteret tilbage ud i rummet.

Vandet på Venus

Som nævnt ovenfor, er der ikke meget vand på Venus, omkring 100.000 gange mindre end på Jorden. Vandet på Jorden kommer fra to kilder, som krystalvand i de bjergarter, der udgør Jorden og fra kometer, der lander på Jordens overflade. Man ville forvente, at de samme kilder også er virksomme på Venus. Altså burde der være meget mere vand på Venus.

Vand kommer i flere udgaver; Almindeligt vand H2O og tungt vand HDO, hvor D står for den tunge brintisotop, deuterium. Når vandet fordamper og bevæger sig op i atmosfæren, når en del så højt op at det bliver ramt af Solens mere energirige ultraviolette stråler. Det bevirker at vandmolekylerne splittes i brint og ilt. Den lette brint undslipper nemt ud i rummet, den tungere deuterium har det noget vanskeligere, og for ilten er det rigtigt svært.

Når vandet undslipper fra planeten via denne mekanisme, betyder det, at forholdet D/H mellem deuterium og almindelig brint vokser. D/H forholdet er mere end 100 gange større på Venus end på Jorden. Det er et sikkert tegn på, at der har været store mængder af vand på Venus. Da vandet er fordampet tidligt i Venus' historie, er det vanskeligt at sige noget præcist om forløbet, blandt andet fordi vi ikke ved, hvor stort atmosfæretrykket var den gang og dermed, hvor stor temperaturen var på overfladen.

Vandets forsvinden har haft stor betydning for de nuværende forhold på Venus.

Vinden på Venus

Venus roterer langsomt, det gør atmosfæren ikke. I den tynde del af atmosfæren oven over skyerne er der så kraftige vinde med vestlig retning, at luften går rundt om planeten på fire dage, den såkaldte superrotation. Vindhastigheden aftager ned igennem skylagene og bliver ganske lille tæt på planetens overflade.

Da Solen altid står lige over ækvator, varmes luften her op og stiger til vejrs, for efterfølgende at bevæge sig mod polerne, hvor den køles ned, synker og vender tilbage til ækvator. Det er et cirkulationsmønster, vi også kender fra Jorden, hvor der dog er tre celler mellem ækvator og pol. På Venus er der én celle, der går fra ækvator og op til et cirkulært bælte omkring hver pol. På selve polene er der hvirvelstorme, som på infrarøde billeder nærmest er S-formede.

Skyerne på Venus

Set udefra er det skyerne, der dominerer. De skjuler overfladen og giver planeten et lidt kedeligt ensartet udeende. Ved brug af observationer i alle bølgelængder fra mikrobølger til UV-stråling, har det været muligt at se store variationer både rumligt og tidsligt i skydækket.

Der er tre skylag mellem 70 km og 45 km. Yderst et tyndt lag skyer, hovedsagelig bestående af små svovlsyrepartikler, H2SO4, derunder et lag af både små og store svovlsyrepartikler, og nederst et optisk tæt lag af store partikler, formentlig støvpartikler fra overfladen. Det er dette lag, der gør det umuligt at observere planetens overflade.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig