Merkur
Billede af Merkur i falske farver, valgt for at fremhæve forskelle i sammmensætningen af overfladen. Det store nedslagskrater Caloris ses tydeligt som den orange cirkel øverst til højre. Andre lavasletter er ligeledes orange.
Af //Carnegie Institution of Washington.
Licens: CC BY 2.0

Merkur er den inderste og mindste planet i Solsystemet. Planeten er vanskelig at iagttage fra Jorden, da den maximalt er 28º fra Solen. Under gunstige omstændigheder ses Merkur klart lysende som morgenstjerne lidt før solopgang eller som aftenstjerne lidt efter solnedgang. Planeten er kendt siden oldtiden.

Merkurs egenskaber

egenskaber værdi
middelafstand til Solen 0,3871 au
omløbstid (siderisk) 0,24085 år
banens hældning 7,004°
banens excentricitet 0,2056
rotationsperiode 58,65 d
antal måner 0
aksehældning ca. 2°
radius ved ækvator 2439 km
fladtrykthed 0,0
masse 3,303·1023 kg
middeldensitet 5,43 g/cm3
tyngdeacceleration ved ækvator 2,78 m/s2
undvigelseshastighed ved ækvator 4,3 km/s
magnetisk moment 3·1019 Am2
magnetisk feltstyrke ved overfladen 0,2 μT
magnetisk aksehældning (i forhold til rotationsaksen) ca. 11°

Udforskningen af Merkur

Da Merkur er vanskelig at studere fra Jorden på grund af nærheden til Solen, stammer vor viden om planeten hovedsagelig fra rumsonder, der har været tæt på planeten. Tre rumsonder har været sendt til Merkur: Mariner 10, MESSENGER og BepiColombo.

Ud over kortlægningen af Merkurs overflade, har de tre sonder foretaget en lang række målinger, der beskrives senere i artiklen.

Mariner 10

Den første NASA-sonde, Mariner 10, blev opsendt den 2. november 1973. Den passerede tæt forbi Merkur tre gange, den 29. marts 1974, den 22. september 1974 og den 16. marts 1975. Mariner 10 holdt op med at virke i slutningen af marts 1975. Sonden tog omkring 2500 billeder, der dækkede en tredjedel af planetens overflade.

MESSENGER

Den anden NASA-sonde, MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemestry and Ranging) blev opsendt den 2. august 2004. Navnet MESSENGER betyder budbringer og spiller på, at Merkur i oldtiden var gudernes budbringer.

MESSENGER passerede ligeledes Merkur tre gange, den 14. januar 2008, den 6. oktober 2008 og den 29. september 2009. Herefter gik sonden i kredsløb omkring Merkur den 18. marts 2011. Kredsløbet afsluttedes, da sonden kontrolleret faldt ned på planetens overflade den 30. april 2015. MESSENGER optog mere end 200.000 billeder og kortlagde hele Merkurs overflade.

BepiColombo

Den nyeste sonde, BepiColombo, er et samarbejde mellem ESA og JAXA, et Europæisk-Japansk samarbejde. BepiColombo blev opsendt den 20. oktober 2018, og sonden vil passere forbi Merkur seks gange, inden den går i kredsløb om planeten sent i 2025, forventeligt den 5. december.

Ved ankomsten udsendes to videnskabelige sonder, Mercury Planetary Orbiter bygget af ESA og Mercury Magnetospheric Orbiter bygget af JAXA.

Merkurs bane omkring Solen

Merkurs bane er den mest elliptiske planetbane i Solsystemet. Afstanden mellem Merkur og Solen varierer mellem 46 og 70 millioner kilometer. Når planeten er tættest på Solen (perihelium) bevæger den sig med en hastighed på 56,6 kilometer per sekund. Når den er længst væk (aphelium), er hastigheden kun 38,7 kilometer per sekund.

Merkurpassage

Banen hælder 7o i forhold til ekliptika, den største hældning af en planetbane. Når Merkur bevæger sig ind mellem Jorden og Solen, vil den derfor som regel se ud til at bevæge sig enten over eller under Solen. Kun omkring 13 gange per 100 År vil Merkur kunne ses bevæge sig som en lille sort plet henover Solens skive, en såkaldt Merkurpassage. Dette fænomen blev første gang observeret af Pierre Gassendi i 1630.

Merkurs rotation

Merkur er så tæt på Solen, at man forventede, at tidevandseffekter fra Solen vil bremse en mulig rotation, således at Merkur havde bunden rotation, altså altid vendte samme side mod Solen, på samme måde som Månen altid vender samme side mod Jorden.

Bunden rotation?

Det var derfor ingen overraskelse, at tidlige optiske observationer af Merkur fandt, at planeten havde bunden rotation. Det var derimod overraskende, at senere og bedre radarobservationer viste, at Merkur roterede i forhold til Solen.

Merkurår

Vi ved nu, at Merkur roterer tre gange under to omløb omkring Solen. Denne 3:2 resonans er dynamisk stabil, og Merkur er derfor ikke bremset helt i forhold til Solen. Den ekstra rotation betyder, at Merkur gennemløber et døgn i løbet af to Merkurår.

Dobbelt solopgang og solnedgang

Rotationen kombineret med variationen i hastighed i Merkurs elliptiske bane giver anledning til nogle specielle fænomener for en iagttager placeret på Merkurs overflade. Når Merkur er tættest på Solen og har størst hastighed, kan man, hvis man står et sted hvor Solen er ved at stå op, opleve en dobbelt solopgang. Solen står op, men går så ned igen og står for alvor op nogle dage senere. Står man et sted, hvor Solen går ned, kan man opleve en tilsvarende dobbelt solnedgang.

Periheldrejning

Merkurs elliptiske bane drejer langsomt rundt i forhold til fiksstjernerne. Vinkelhastigheden er på 9′26″ per århundrede. Det vil sige, at Merkurs perihelium (banepunktet tættest Solen) drejer en hel omgang på 227.000 år. Beregninger, der tager de små tyngdepåvirkninger fra de andre planeter i betragtning, giver imidlertid en hastighed, som er 43″ per århundrede mindre end det observerede.

Dette fik Urbain Le Verrier til at foreslå eksistensen af en ukendt planet, Vulkan, mellem Merkur og Solen. Planeten blev dog ikke fundet, og Einstein kunne i 1917 forklare den ekstra periheldrejning som en konsekvens af sin almene relativitetsteori. Dette resultat var medvirkende til at overbevise om Einsteins teoris korrekthed.

Merkurs massetæthed

Til trods for, at Merkur er en lille planet, har den en meget høj massetæthed. Sammenligner man med de andre terrestriske planeter, ligner det tætheden af de store planeter:

  • Merkur har en massetæthed på 5,4 g/cm3
  • Jorden har en massetæthed på 5,5 g/cm3
  • Venus har en massetæthed 5,3 g/cm3

Til forskel herfra har mindre planeter som Månen og Mars betydelig mindre massetæthed:

  • Månen har en massetæthed på 3,3 g/cm3
  • Mars har en massetæthed på 3,9 g/cm3.

Jo større en planet er, jo mere vil de overliggende lag presse de centrale dele sammen. Korrigerer man for denne effekt, bliver Merkur næsten uændret med 5,3 g/cm3, mens Jorden og Venus falder til omkring 4,0 g/cm3.

Metalkerne, kappe og skorpe

Merkur. Skematisk oversigt over Merkurs indre.

.

At Merkur har denne store tæthed, kan kun forklares med, at planeten har en meget stor metalkerne. Man har beregnet, at radius af kernen er ca. 2000 km. Det svarer til, at kernen udgør 55% af planetens rumfang. Til sammenligning udgør Jordens kerne kun 16% af Jordens rumfang. Uden for kernen er der en 400 km tyk kappe omgivet af en skorpe på 40 km.

Magnetfelt omkring Merkur

Mariner og MESSENGER målte et magnetfelt omkring Merkur. Dette magnetfelt var ikke introduceret af magnetfelt fra solvinden, det stammede fra planeten selv. Det betyder, at de ydre dele af kernen er flydende, hvilket medfører, at der må være en del svovl i kernen. Tilstedeværelse af svovl i kernen muliggør, at denne kan være flydende ved den temperatur, der er i Merkurs indre.

Merkurs overflade

Merkur. Mosaikbillede sammenstykket af 18 optagelser fra Mariner 10 ved dens første forbiflyvning af Merkur i 1974; afstanden er ca. 200.000 km. Tv. i midten ses halvdelen af det store nedslagskrater Caloris-bassinet.

.

Merkurs overflade er domineret af mange nedslagskratere. Overfladen ligner Månens og er i lighed med denne gammel. Det store bombardement tidligt i Solsystemets historie, der skabte havene på Månen, har også på Merkur efterladt spor i form af store lavafyldte kratere og lavasletter. Det største krater, Caloris-bassinet, er 1300 kilometer i diameter. Dette nedslag har været så voldsomt, at trykbølger fra nedslaget har sat sig spor på den modsatte side af Merkur i form af et rodet uregelmæssigt terræn.

Ingen aktiv vulkanisme

De store basaltsletter mellem kraterne viser, at har været aktiv vulkanisme tidligt på Merkur, men det er ikke længere tilfældet. En af årsagerne til afslutningen af den aktive vulkanisme er formentlig, at den store kerne skrumpede, efterhånden som den kølede ned.

De køligere temperaturer lukkede for lavastrømmene, men resulterede i forskydninger og forkastninger på overfladen efterhånden som den formindskedes. Ud fra mængden af tektoniske landformer på Merkurs overflade kan man bestemme, at Merkurs radius er skrumpet syv kilometer som følge af afkølingen.

Is på Merkur

Den detaljerede kortlægning af Merkurs overflade fandt nogle områder ved polerne, hvor Solens stråler ikke nåede ned til bunden af kraterne. Der fandt man isklumper. På samme måde som man fandt is ved Månens poler, på den ellers fuldstændig tørre Måne. På Merkur er isen dækket af et lag af mørkt organisk materiale. Organisk materiale er i denne sammenhæng kulstofforbindelser, altså ikke dyre- eller plante-rester.

Merkurs atmosfære og magnetosfære

Merkur har ingen egentlig atmosfære. Det betyder bl.a., at temperaturen på overfladen varierer synkront med mængden af sollys, der rammer den. Ved aphelium, lige før daggry, er det koldest: -183o. Ved perihelium, sidst på Merkurs eftermiddag, er det varmest: 423o. Det er den største temperaturvariation fundet i Solsystemet.

En grund til den manglende atmosfære er det svage magnetfelt; styrken er kun 1% af Jordens magnetfelt. På Jorden beskytter magnetfeltet atmosfæren mod at blive revet bort af solvinden. Bow shock-magnetfeltets grænse mod Solen ligger 11 Jordradier fra Jordens centrum. På Merkur ligger det 1,5 Merkurradier fra Merkurs centrum.

Det betyder, at solvindens ladede partikler let kan deformere feltet og nå Merkurs overflade. Selvom Merkurs magnetfelt ligner Jordens i struktur (det er bl. a. et dipolfelt), er det så ustabilt, at der ikke kan dannes strålingsbælter på samme måde som Van Allen-bælterne omkring Jorden.

Hvordan opstod den store kerne?

Der er fremsat mange teorier som forklaring på Merkurs unormale kerne. Resultaterne fra MESSENGER har givet mulighed for at teste, om teorierne er gode forklaringer, og at finde forklaringen på Merkurs kerneproblem er således en af de opgaver, der venter på BepiColombo, når sonden går i kredsløb om Merkur i 2025.

De to fremherskende teorier om Merkurs store kerne er:

Merkur_forholdet mellem kalium og thorium
Forholdet mellem et letfordampeligt grundstof (kalium) og et svært fordampeligt grundstof (thorium). Det ses, at alle planeter har høje værdier, mens Månen er 10 gange mindre. Månen er dannet i et voldsomt sammenstød mellem Jorden og en anden planet og det har fjernet størstedelen af kalium. Da Merkur har et meget højt forhold K/Th, er det begrænset hvor voldsomme processer planeten har gennemgået under dannelsen.
Af //Carnegie Institution of Washington.
Licens: CC BY 2.0

En kerne fra en større planet?

En gruppe af forklaringer tager udgangspunkt i, at Merkurkernen ikke er unormal, men en normal kerne i en meget større planet. I disse modeller mister Merkur størstedelen af de ydre lag, kappen og skorpen, enten ved et stort sammenstød med en anden planet eller ved mange mindre sammenstød med store asteroider.

Ligegyldig hvilken af disse modeller man vælger er processen voldsom og vil bevirke at de ydre lag af Merkur bliver meget varme. Derfor vil der være forholdsvis mindre forekomster af letfordampelige grundstoffer og mineralske forbindelser sammenlignet med mere stabile mineraler.

Imidlertid viser resultaterne fra MESSENGER, at fordelingen af grundstoffer ligner de andre planeter i det indre Solsystem. Den eneste betydende forskel er, at Merkur mangler ilt, så de mineralske forbindelser er midre iltede end på de andre planeter. At de flygtige grundstoffer er tilstede på Merkur i så store mængder, giver problemer for sammenstødsteorierne.

Andre materialer?

En anden type forklaringer baseres på, at der skulle være forskelle i det materiale, planeterne er dannet af. Da temperaturen stiger, jo tættere på Solen materialet kommer fra, så skulle det materiale, der blev til Merkur i højere grad bestå af de mere stabile grundstoffer. Igen modsiges denne type af forklaringer af den målte sammensætning af Merkurs overflade.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig