Statens Forsøgsmejeri, fra 1984 Statens Mejeriforsøg, dansk forskningsinstitution oprettet 1923. Egentlig mejeriforskning i Danmark blev igangsat i 1870'erne af docent N.J. Fjord ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. I 1883 oprettedes her Landøkonomisk Forsøgslaboratorium til støtte for Fjords arbejde med mejeriforsøg og med forsøg vedrørende husdyrenes fodring. Forsøgsarbejde i større skala måtte dog gennemføres på mejerier og større gårde. Mejeriforsøgene blev i 1923 udskilt fra Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, og Statens Forsøgsmejeri, hvor mejeriforsøg i fuld skala kunne udføres, blev oprettet i Hillerød. Forsøgsmejeriet udviklede sig til en betydningsfuld forskningsinstitution med over 100 medarbejdere. I 1991 blev Forsøgsmejeriet nedlagt, idet de største mejerivirksomheder nu ansås for at være i stand til selv at gennemføre forsøgsarbejde i stor skala.