N.J. Fjord

Faktaboks

N.J. Fjord
Født
27. april 1825
Død
4. januar 1891

N.J. Fjord (1825-1891) og hustru Hansine f. Claudevitz (1830-1911). Foto Christensen & Morange 1889. Uden for Landbohøjskolen ved Rolighedsvej på Frederiksberg står en statue af Fjord.

.

Artikelstart

N.J. Fjord, Niels Johannes Fjord, 27.4.1825-4.1.1891, dansk landbrugsforsker. N.J. Fjord blev læreruddannet i 1845, videreuddannede sig 1856-58 inden for naturvidenskaberne og blev i 1858 docent i fysik og meteorologi, senere også i matematik ved den nyoprettede Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Han blev en dygtig lærer, men hans hovedindsats kom til at ligge inden for landbrugsforskningen, og han blev den egentlige grundlægger af landbrugets forsøgsvirksomhed i Danmark.

N.J. Fjord evnede at samarbejde med det praktiske landbrug, finde de problemer, der trængte sig på, og fremlægge sine resultater pædagogisk og umiddelbart anvendeligt. Fra 1870'erne blev forsøgsvirksomheden hans egentlige arbejdsområde, og i 1883 blev han forstander for Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, hvis oprettelse var knyttet til hans person. Han gennemførte her en række centrale undersøgelser af stor betydning for dansk mejeribrug, der netop i disse år stod midt i omstillingsprocessen fra hjemmeproduktion til fællesdrift.

Gennem sammenlignende forsøg dokumenteredes centrifugens overlegenhed, og han udviklede en simpel metode til bestemmelse af fedtindholdet i mælken, hvilket var af betydning for afregningen af andelshavernes leverancer. Også inden for husdyrbruget blev der udført grundlæggende forsøg i disse år.

Docent Fjord blev i disse år en institution i alle kredse af dansk landbrug, og hans betydning for dansk landbrugs omlægning til animalsk produktion med en høj forædlingsgrad kan næppe overvurderes. Fra 1883 og til sin død var han præsident i Landhusholdningsselskabet.

N.J. Fjord bibeholdt sin interesse for folkeskolen og ydede 1869-86 en væsentlig indsats inden for udbygningen af skolevæsenet på Frederiksberg. 1856-91 ledede han De Monradske Lærerkurser, der var forløberen for Statens Lærerhøjskole.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig