Børge K. Mortensen, Børge Kristian Mortensen, f. 1940, dansk mejeriingeniør, fra 1966 ansat ved Statens Forsøgsmejeri, Hillerød, 1976-82 afdelingsleder ved Smørafdelingen og fra 1982 til institutionens lukning i 1990 forstander. I 1990 blev han centerchef for MD Foods Udviklingscenter i Brabrand og i 1998 forsknings- og teknologichef for MD Foods og fik herigennem afgørende indflydelse på udviklingen af nye danske mejeriprodukter, ligesom han fra 1997 blev tilknyttet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet) som adjungeret professor. Mortensen har siden 1974 været medlem af ekspertgrupper under International Dairy Federation. I 1993 tildeltes han the Gold Medal of the British Society of Dairy Technology, og i 2001 blev han tildelt dansk mejeribrugs fornemste hædersbevisning, Segelcke-medaljen. Den er blevet uddelt blot 16 gange siden 1901.