Th.R. Segelcke, Thomas Riise Segelcke, 1831-1902, dansk mejeripioner; cand.polyt. i 1854, derefter uddannet i mejeribrug og fra 1860 mejerikonsulent under Landhusholdningsselskabet. 1860-80 havde han afgørende betydning for det moderne rationelle og videnskabeligt baserede mejeribrug, ikke mindst som lærer for mejerister og mejersker. I 1874 blev Segelcke ansat ved Landbohøjskolen, og i 1900 blev han præsident i Landhusholdningsselskabet.