Kenneth Joseph Arrow, 23.8.1921-21.2.2017, amerikansk økonom. Efter endt uddannelse og tjeneste i luftvåbenet var Arrow 1949-68 knyttet til Stanford University. Herfra stammer hans banebrydende bidrag til teorien om social choice, hvori han viste, at der ikke findes nogen almen metode, hvorved borgernes forskellige holdninger kan samles til én samfundsmæssig vurdering (se Arrows umulighedssætning). I årene 1968-79 var han professor ved Harvard University. Arrow har taget aktivt del i udformningen af den moderne generelle ligevægtsteori og har senere leveret væsentlige bidrag til den økonomiske teori om agenters beslutninger og adfærd under usikkerhed. Han modtog i 1972 nobelprisen i økonomi sammen med John R. Hicks.