John Richard Hicks, 8.4.1904-20.5.1989, britisk økonom; professor i London og Manchester og fra 1946 ved Oxford. Hicks var meget alsidig og produktiv. Han mente selv, at hans bidrag til en teori om økonomisk historie var væsentlige; andre vil betragte Value and Capital (1939) som hans hovedværk. Denne bog og mange andre bidrag til generel ligevægtsteori og velfærdsteori var begrundelsen for, at han sammen med K.J. Arrow i 1972 fik nobelprisen. Blandt hans første arbejder (sammen med briten Roy George Douglas Allen (1906-83)) var en genopdagelse af russeren Eugen Slutskys resultater vedrørende efterspørgselsfunktioners egenskaber. Blandt makroøkonomer er Hicks kendt som popularisator af og bidragyder til Keynes' General Theory (1936) gennem sin artikel "Mr. Keynes and the Classics" (1937). Der findes ikke mange områder inden for økonomisk teori, som Hicks ikke har givet selvstændige og eftertænksomme bidrag til.