Endogen vækst, inden for nationaløkonomi den stigning i et lands nationalprodukt, som er tæt knyttet til økonomiske mekanismer på en sådan måde, at nationalproduktets vækstrate også på længere sigt bliver afhængig af den førte økonomiske politik. Se økonomisk vækst.