Faktaboks

Faxe Kirke
Sogn
Faxe Sogn
Provsti
Tryggevælde Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Faxe Kommune
Faxe Kirke

Faxe Kirke.

Faxe Kirke
Af .
Faxe Kirke

Faxe Kirke.

Faxe Kirke
Af .
Faxe Kirke

Faxe Kirke.

Faxe Kirke
Af .

Kvinderne ved den tomme grav. Maria Magdalene, Maria Kleofas og Maria Salome.

.
Himmelfarten.
.
Kirken set fra syd.
.
Kirken set fra nordøst.
.

Faxe Kirke er en sognekirke, der ligger østligt i Faxe tæt på Faxe Kalkbrud.

Kirkebygningen

Kirken er et sengotisk langhus, der er påbegyndt i år 1492 som afløser for en romansk kirke. Den kaldes en langhuskirke, da den har et langt kirkerum, hvor skibet og koret går i et. Sandsynligvis er langhuset, tårnet, sakristiet på korets nordside og det nu ombyggede våbenhus mod nord opført i en enkelt byggeperiode. Mellem kapellet og sakristiet er der en udbygning, der vist er opført som gravkapel i 1612. Et sakristi er en tilbygning, hvor præsten kan opholde sig, og hvor man kan opbevare genstande, der skal bruges til gudstjenesten.

Kirken står i dag i blank mur med synlige teglsten og bælter af kalksten. Den har røde tegltage.

Koret og skibet

Langhuset med koret og skibet har i den gotiske periode afløst en romansk kirke, der ikke er bevaret. Dog er der bevaret to sten med relieffer fra indgangsportalerne til den romanske kirke, som ligger udfor den nordlige indgang.

Den sengotiske, nuværende bygning kan næppe være påbegyndt før 1492. I skibet har der antageligt oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord, men af gotiske dørsteder er der kun bevaret et enkelt. Det er en spidsbuet syddør i andet fag fra øst, som rimeligvis har tjent til indgang for præsten. Af vinduer er der bevaret de tre i den østlige gavl, som dog er muret til.

Tårnet

Nederst i tårnets vestlige mur findes kirkens hovedindgang, der angiveligt er fra tiden efter 1850. Murene har på hjørnerne svagt fremspringende murpiller, såkaldte lisener, og øverst er der glamhuller til klokkernes lyd, hvor murene har bælter af kalksten. Dets taggavle har gotiske dekorationer af trappeformede kamtakker og et sjællandsk system af blændinger, dvs. dekorative murnicher, med cirkler.

Sakristiet

Af de nordre udbygninger er den østligste, sakristiet, den ældste. Murene har ret små munkesten og bælter af kalksten. I sakristiets oprindelige gavl, som nu er bygget sammen med tilbygningen ved siden af, er der et vindue.

Våbenhuset eller kapellet mod nord

I det nordlige kapel er der i den ene langmur rester af et tidligere våbenhus. Kapellet er opført i munkesten med bælter af kridtkvadre. Bygningen er ombygget og udvidet i 1638-1639, og selvom det er i renæssancen, efterligner ombygningen gotisk formsprog. Vinduerne, der nu alle er ændret, har været fladbuede ligesom norddøren.

Udbygning

Mellem sakristiet og nordkapellet er der opført en anden udbygning, der binder dem alle sammen. Denne udbygning har tjent som begravelse og herskabsstol for Rosenlund. Nordmuren, der udfylder mellemrummet mellem sakristiet og nordkapellet, er af mursten omtrent som nordkapellets, men bæltemuret med kridtkvadre og nu meget stærkt muret om med ændrede vinduer og en nedgang til fyrkælderen. Under herskabsstolens gulv er der gravkælder.

Kirkens indre

I kirken står det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter, der har blotlagte ribber. Langhuset, tårnet og sakristiet har hvælv fra deres opførelse, mens nordkapellet fik hvælv i forbindelse med dets ombygning i renæssancen.

Kalkmalerier

I Faxe Kirke er der en interessant og ikonografisk vigtig serie af scener fra Johannes Døberens historie på tårnets vægge og hvælv.

De nyafdækkede kalkmalerier i skibets vestlig hvælv, fundet 2007, har scener fra lidelseshistorien, fra korsfæstelsen til himmelfarten, hvor enkelte detaljer er særdeles usædvanlige. Det gælder specielt himmelfarten, der gengiver samtidens mysteriespil og kvinderne ved den tomme grav, hvor den ene holder op i Kristi ligklæde.

I hvælvets top ses dansende dværge, hvoraf de tre har hovedet på maven mens den sidste gengives med ansigtet i profil.

De nyfundne kalkmalerier i skibets vestfag er væsentlige for forståelse af værkstedets malemåde, motivvalg og ikonografi samt brug af forlæg.

Inventar

I Faxe Kirke er der flere betydelige middelalderlige inventarstykker bevaret.

Døbefonten

Døbefonten har bevaret den romanske kumme, som er af granit, mens foden blot efterligner romansk formsprog. Kummen har foroven under den profilerede overkant en spinkel tovstav, dvs. et profileret bånd med tovsnoninger, og forneden en sværere tovstav. På siderne er der seksoddede stjerner i cirkler.

Bænkene

I koret står en kirkebænk i den sydlige side; den har to gotiske gavle fra 1450-1475. Den ene er formet som en nedadvendt, tobenet, vinget drage med rundbladet halespids. Den anden har topspir og tovsnoede ranker, og derunder er der et felt med et relief af evangelisten Johannes.

Ud over det er bænkene udskiftet efter 1850.

Alteret

Som alterprydelse tjener et korbuekrucifiks fra 1500-1525, som oprindeligt har hængt over korbuen. Det er sikkert fra samme billedskærerværksted som krucifikset i Næstved i Sankt Mortens Kirke.

Prædikestolen

Prædikestolen fra 1614-1615 er fra den sene renæssance. Den er sikkert udgået fra det schrøderske værksted i Næstved. Stolen er meget stor og anselig. Den har fem fag med felter, hvori der er relieffer, der forestiller bebudelsen, hyrdernes tilbedelse, korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag. På hjørnerne står der enkelte eller dobbelte korintiske søjler, og foran dem står der frie figurer. De afbilder den velsignende Kristus med verdenskuglen, og de fire evangelister.

Den tidligere altertavle

På østvæggen i nordkapellet hænger den tidligere altertavle. Det er et stort maleri på lærred, som forestiller nadveren. Maleriet er fra 1717 og er udført af hofmaler Henrik Krock (1671-1738). Billedet er indfattet i en samtidig, profileret ramme.

Gravminder

På korets nordvæg hænger der et epitafium, dvs. mindesmærke, fra 1651. Billedet forestiller en knælende kvinde, to mænd, to børn og et dødt spædbarn.

Derudover er der to mindesmærker fra 1785 og 1788 samt to gravsten fra henholdsvis 1684 og 1710.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig