Anders Sunesen

Anders Sunesen var uddannet teolog og skrev et stort digt Hexaëmeron i heksametervers på latin. Værket beskriver verdens skabelse på seks dage og er en sammenfatning af samtidens teologiske lærdom. Det findes overleveret i det såkaldte Roskildehåndskrift, en afskrift fra ca. 1250-1300 på 134 pergamentblade; Det Kgl. Bibliotek. Trods sin status som et af de få danske bidrag til skolastisk teologi udkom Anders Sunesens Hexaëmeron først i 1892 i bogform og blev så sent som 1985 oversat til dansk.

.

Artikelstart

Anders Sunesen, senest 1170-senest 1228, ærkebiskop af Lund, søn af Sune Ebbesen. Anders Sunesen studerede ligesom sin bror Peder (se Sunesønnerne) i Paris i 1180'erne. Han fortsatte herefter sine studier i Italien og England og opnåede at blive underviser (magister) i Paris. Ved hjemkomsten til Danmark i 1190'erne blev han domprovst i Roskilde og kongens kansler; i 1201 efterfulgte han sin slægtning Absalon som ærkebiskop i Lund. Sunesen deltog i de danske korstog i bl.a. Estland, hvor han ved Lyndanise i 1219 ifølge sagnet nedkaldte Dannebrog over de trængte danske erobringsstyrker. Som overhoved for den danske kirke forsøgte han bl.a. at samle landets benediktinerklostre under fælles ledelse; desuden sikrede han i 1221-22 oprettelsen af det første danske tiggermunkehus, et dominikanerkloster i Lund. Samme år fik Sunesen af paven tilladelse til at forlade ærkebispesædet pga. svigtende helbred. Herefter trak han sig tilbage til det østskånske Ivøhus, hvor han døde; teorien om, at han skulle lide af spedalskhed, kan ikke bekræftes med sikkerhed. Han blev begravet i Lund Domkirke.

Sunesens monumentalværk Hexaëmeron er et af de tidligste eksempler på dansk litteratur på internationalt niveau. Læredigtet, der består af 8040 heksametre, refererer tidens teologiske diskussioner. Sunesen deltog sandsynligvis i udarbejdelsen af bl.a. Skånske Lov, som han tillige udgav i en kommenteret latinsk udgave, der er kendt som Parafrase af Skånske Lov.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig