Sune Ebbesen, d. 1186, dansk stormand. Sune Ebbesen var af den sjællandske Hvideslægt og fætter til Esbern Snare og Absalon. Han deltog i borgerkrigen op til Blodgildet i Roskilde 1157, blev senere rådgiver for Valdemar 1. den Store og en ivrig deltager i vendertogene. Hans syv sønner, deriblandt Anders og Peder Sunesen, fik dominerende positioner under Valdemar 2. Sejr. Ved sin død efterlod Sune Ebbesen sig en godsformue, der androg 250 bol jord, dvs. det samme som tæt ved 750 bøndergårde. Se også Sunesønnerne.