Baltikum, området ved Østersøens sydøstkyst bestående af de tre stater Estland, Letland og Litauen. Området er overvejende fladt og fugtigt lavland, drænet af et tæt net af floder og vandløb. Baltikum var i vikingetiden befolket af en række folk (estere, livere, kurere, letter, litauere, preussere mfl.), som havde nære kontakter med Skandinavien. Hele artiklen