Ved arbejdsløshed forstås manglende overensstemmelse på arbejdsmarkedet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft ved de gældende lønninger og arbejdsvilkår. Arbejdsløshed defineres som antal personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som er til rådighed for arbejdsmarkedet, og som søger erhvervsarbejde. Danmark har historisk haft perioder med såvel højt som lavt niveau af arbejdsløshed. Hele artiklen