arbejdsløshedsforsikring

Artikelstart

Arbejdsløshedsforsikring, forsikring, der administreres af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse (a-kasse), og som i form af arbejdsløshedsdagpenge kommer til udbetaling ved a-kassemedlemmernes (de forsikredes) ledighed. Formålet er at erstatte en del af det indkomsttab, som medlemmerne lider ved at blive arbejdsledige. Forsikringen dækkede i 2009 ca. 75% (ca. 2,2 mio. personer) af arbejdsstyrken i Danmark. Langt størstedelen heraf er lønmodtagere, men siden 1976 har det også været muligt for selvstændige at blive arbejdsløshedsforsikrede. Endelig er 148.528 af medlemmerne efterlønsmodtagere (2007).

Retten til dagpenge er betinget af, at a-kassemedlemmet opfylder en række krav, som bl.a. vedrører varigheden af medlemskabet og den forudgående arbejdsperiode samt medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet og evt. vægring ved at tage imod nyt arbejde.

Arbejdsløshedsdagpengene kan højst udgøre 90% af medlemmets hidtidige løn — i 2009 maksimalt 3625 kr. pr. uge for fuldtidsforsikrede og 2415 kr. pr. uge for deltidsforsikrede; beløbet reguleres en gang årligt. I praksis udgør dagpengene i gennemsnit 65% af en tidligere løn. Den maksimale dagpengeperiode er i 2010 208 uger (4 år), hvorefter den arbejdsløse modtager et arbejds- eller uddannelsestilbud, som betyder, at dagpengeretten kan bevares.

I de fleste lande er arbejdsløshedsforsikringen obligatorisk og statsligt organiseret, men i Danmark er den frivillig og organiseret på faglig basis — en model, der stammer fra Belgien. Arbejdsløshedsforsikringen i Danmark bestod i 1800-t. af private hjælpekasser, der var organiseret af fagforbund for faglærte arbejdere. Afgørende for den videre udbredelse af forsikringen var en lov fra 1907, der indførte en statsanerkendelse af kasserne. Staten overtog som en væsentlig nydannelse den finansielle risiko i situationer, hvor kassernes formue i kriseperioder kunne blive brugt op.

Gennem årene er forsikringselementet gradvis formindsket, således at både dagpenge og bidrag fra medlemmer og arbejdsgivere fastlægges uafhængigt af arbejdsløsheden blandt den enkelte kasses medlemmer. Grundtrækkene i forsikringens organisation er derimod ikke blevet ændret siden 1907.

Udgifterne til arbejdsløshedsforsikring udgjorde i 2006 ca. 14 mia. kr. De dækkes dels af medlems- og arbejdsgiverbidrag, dels af staten. En del af den arbejdsmarkedspolitiske debat har drejet sig om, hvorvidt større bidrag fra medlemmer og virksomheder vil medføre, at forsikringssystemet vil tilskynde mere til at holde arbejdsløsheden nede.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig