AF, Arbejdsformidlingen, tidligere landsdækkende statslig organisation under Arbejdsmarkedsstyrelsen; afløste 1970 Arbejdsanvisningen, oprettet 1913. AF havde bl.a. til opgave at etablere kontakt mellem jobsøgende og arbejdsgivere samt administrere orlovsordninger og aktivering af ledige. I forbindelse med Strukturreformens gennemførelse 1.1.2007 nedlagdes AF, og opgaverne overtoges af kommunerne via jobcentre. Se også arbejdsformidling.