Naturlig arbejdsløshed, strukturarbejdsløshed, den arbejdsløshed, som er bestemt af strukturelle kræfter på arbejdsmarkedet og i økonomien i øvrigt. Hvis arbejdsløsheden bringes under den naturlige arbejdsløshed, som er forenelig med en uændret inflationsrate, vil det på længere sigt give tendens til voksende inflation. Den naturlige arbejdsløshed kan nedbringes ved strukturpolitiske indgreb, fx reformer, der øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Se arbejdsløshed.