Naturlig arbejdsløshed er den laveste arbejdsløshed som er foreneligt stabil inflation. Den er påvirket af strukturelle forhold på arbejdsmarkedet og i økonomien i øvrigt. Hvis arbejdsløsheden bringes under den naturlige arbejdsløshed vil det på længere sigt give tendens til voksende inflation. Det er vanskeligt at vurdere størrelsen heraf, og den kan også ændre sig over tid, eksempelvis som følge af ændringer i kompetencer blandt de ledige. Den naturlige arbejdsløshed kan eksempelvis nedbringes ved strukturpolitiske indgreb, fx reformer, der øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Se arbejdsløshed.