Sæsonarbejdsløshed er ledighed, der har sammenhæng med, at virksomheders produktion og efterspørgsel efter arbejdskraft svinger i løbet af året, normalt pga. vejrforhold, turisme eller i forbindelse med højtider og ferie. Sæsonarbejdsløsheden er blevet mindre bl.a. som følge af bedre muligheder i bygge- og anlægssektoren og turismeerhvervet for at kunne producere en større del af åre. Se arbejdsløshed.