Langtidsledighed, ledighed, hyppigt defineret som af mere end et års varighed. Langtidsledighed anses for at være et alvorligt problem af flere grunde. For det første kan de berørte gradvis miste nogle af de færdigheder, de har erhvervet på arbejdsmarkedet; for det andet kan langtidsledighed være en selvforstærkende proces, hvis de berørte gradvis svækkes i troen på at kunne få et job igen og derfor søger mindre intenst, som tiden går; for det tredje kan arbejdsgivere opfatte langvarig arbejdsløshed som et negativt signal, hvilket kan bidrage til, at langtidsledighed yderligere kan blive selvforstærkende; for det fjerde er de sociale og helbredsmæssige problemer i kølvandet på arbejdsløshed mere udtalte blandt langtidsledige. I 1997 var ca. 85.000 danskere ramt af arbejdsløshed i mere end 80% af den forudgående 12-måneders-periode.