Palæolitikum er den ældste stenalder fra for ca. 2,4 mio. år siden indtil sidste istids afslutning. Perioden inddeles i ældre palæolitikum, som varede indtil for ca. 200.000 år siden, derefter mellempalæolitikum, som varede indtil for ca. 35.000 år siden og endelig yngre palæolitikum, som i Danmark sluttede ca. 9300 f.v.t. Inden for yngre palæolitikum betegnes den seneste fase af senglacialtiden, fra 14.700 f.v.t. Hele artiklen