Zhoukoudian, kompleks af kalkstenshuler 40 km SV for Beijing, Kina med fund fra ældre og yngre palæolitikum. Herfra stammer 500.000-250.000 år gamle skeletdele af mindst 40 individer tilhørende Homo erectus, efter dette fundsted tidligere betegnet Pekingmennesket. Vidnesbyrd herfra om tidlig brug af ild og om kannibalisme er omdiskuteret. Se også Homo.